Blog

Keď sa niekto nevzdáva

S Andreou som sa spoznala cez skupinu na Facebooku – Skupinová sociálna práca – Pomôžme si navzájom. Vtedy som reagovala na jej príspevok resp. prosbu...

Vianočná návšteva

Okrem prípadov keď nás o pomoc niekto priamo požiada sa v našom fonde snažíme aktívne vyhľadávať ľudí a rodiny v ťažkých situáciách v našom bezprostrednom okolí. Takýto je aj...

Ako to celé vzniklo…

Je 24. december roku 2014 – Štedrý deň. Deň, kedy rodiny zasadajú spoločne k jednému stolu. Deň, kedy si najviac pripomíname štedrosť, vzájomné obdarúvanie a spolupatričnosť....

Návšteva u pani Aleny

Predchádzajúce roky prežívali ako sa dalo a zažili naozaj ťažké chvíle – posledné Vianoce nemali ani stromček, a tak skromné darčeky deti dostali pod...

Príbeh pani Aleny

Pani Alena pochádza z normálnej rodiny s 3 deťmi, kde bolo však časté fyzické násilie, najmä na deťoch. V 16 rokoch odišla študovať na...