Kto sme

Sme partia obyčajných mladých ľudí pracujúcich väčšinou v oblasti informačných technológií, ale aj práva, či prírodných vied. Okrem priateľstva nás spája aj túžba pomáhať a svojou troškou prispieť k tomu, že sa niekomu, kto to potrebuje, bude žiť ľahšie. Uvedomujeme si, že sme toho v živote veľa dostali a mali by sme to nejakým spôsobom dávať ďalej, rozdeliť sa.

Aj Ty Pomôž n.f.

Je neinvestičný fond založený s cieľom združovať finančné dary a príspevky pravidelných aj jednorazových prispievateľov za účelom ich následného prerozdeľovania ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej finančnej či sociálnej situácii, prípadne podporovať vzdelávacie a sociálne projekty. Pár viet o tom, ako to celé vzniklo si môžete prečítať na našom blogu.

Kto je za tým

Sme partia obyčajných mladých ľudí pracujúcich väčšinou v oblasti informačných technológií, ale aj práva, či prírodných vied. Okrem priateľstva nás spája aj túžba pomáhať a svojou troškou prispieť k tomu, že sa niekomu, kto to potrebuje, bude žiť ľahšie. Uvedomujeme si, že sme toho v živote veľa dostali a mali by sme to nejakým spôsobom dávať ďalej, rozdeliť sa. Dostali sme možnosť študovať, máme zamestnanie, bývanie, podporu rodiny a priateľov, no zároveň sme si vedomí toho, že okolo nás žije množstvo ľudí, ktorí nemali toľko možností ako my alebo sa v ich životoch vyskytli nečakané udalosti  a zdravotné ťažkosti, a pre ktorých je náš symbolický príspevok vyriešením mnohých problémov.

Koho chceme osloviť

Možno raz budeme stáť aj my na strane tých, ktorí potrebujú pomoc, ale teraz máme možnosť byť tými, ktorí pomáhajú, tak prečo to nevyužiť. Tiež vieme, že medzi našimi priateľmi a v našom okolí je množstvo takých, ktorí by síce radi pomohli, ale nevedia alebo neveria, že ich príspevok skutočne nájde svojho adresáta resp. takých, ktorí sa nad takouto možnosťou nezamýšľajú. Práve týchto môžeme osloviť, upriamiť ich pozornosť na ľudí v ich okolí, ktorí potrebujú pomoc a motivovať ich k symbolickej, ale mnohokrát veľkej pomoci.

Prečo sa k nám pridať

Toto krásne video ukazuje ako môžeme pomáhať aj v maličkostiach a šíriť to ďalej.

Pridajte sa k nám a staňte sa pravidelnými darcami. A naopak, nebojte sa požiadať o pomoc.

Možno sa pýtate, prečo by ste mali prispieť? Veď už existuje toľko nadácii a charitatívnych organizácií. To je pravda. Ale pokiaľ budú ľudia, ktorí potrebujú pomoc, nikdy ich nebude dosť. Aj s malými príspevkami dokážeme spoločne urobiť veľké veci. Aj oceán je tvorený len malými kvapkami vody.