Author: usa casino no deposit bonus codes

Predvianočné stretnutie

Na adventnom venci horí prvá sviečka, všade okolo nás už rozvoniava vianočný punč, rádiá vyhrávajú vianočné piesne. Blíži sa čas, kedy sa viac otvárame...

Jesenné stretnutie

Na našom jesennom stretnutí sme privítali nového člena Marcela, ktorý sa rozhodol pripojiť k nám a aktívne sa podieľať na aktivitách n.f. Aj Ty...

Rekordný mesiac

Za uplynulý mesiac – máj 2017 sme rozdelili rekordn´´u sumu: 1465 eur. Mohli sme tak pomôcť až 19-tim rodinám vo veľmi zložitých životných situáciách. Okrem 16-tich...

Výročná správa za rok 2016

Na našej stránke už môžete nájsť a prečítať si Výročnú správu za rok 2016. Je zverejnená v časti „Dokumenty“ a obsahuje všetko podstatné, čo sa udialo v...

Ako to celé vzniklo…

Je 24. december roku 2014 – Štedrý deň. Deň, kedy rodiny zasadajú spoločne k jednému stolu. Deň, kedy si najviac pripomíname štedrosť, vzájomné obdarúvanie a spolupatričnosť....