Výročná správa za rok 2016

Na našej stránke už môžete nájsť a prečítať si Výročnú správu za rok 2016. Je zverejnená v časti riverside casino flights a obsahuje všetko podstatné, čo sa udialo v rámci nášho fondu za rok 2016.

Okrem prehľadu činnosti fondu, ktorý stručne opisuje príbehy, ktoré sme spoznali a podporili minulý rok, tam nájdete aj výslednú sumarizáciu príjmov a výdavkov.

Touto cestou by sme chceli opäť poďakovať všetkým prispievateľom a priaznivcom nášho fondu.

Tím Aj Ty Pomôž, n.f.

Posted on