Výročná správa za rok 2018

Po roku sme opäť pripravili prehľadný sumár nášho pôsobenia a aktivít v roku 2018 vo forme Výročnej správy.

Nájdete v nej všetko podstatné, čo sa v našom fonde udialo, koho sme podporili, aké problémy sme riešili a samozrejme celkov´ú sumarizáciu príjmov a výdavkov.

Aj touto cestou ďakujeme všetkým prispievateľom a priaznivcom nášho fondu.

Tím Aj Ty Pomôž, n.f.

Posted on