Keď slovo „nedá sa“ neexistuje …

jednorazový

Michalovce

Mať deväť detí a popri tom ešte pracovať a študovať?

Všetko sa dá, len treba chcieť . A keď človek naozaj chce, nájdu sa aj ľudia, ktorí mu radi pomôžu. Pani Silvia je matkou deviatich detí, o ktoré sa vzorne stará spolu so svojím manželom. Keďže najmladšia dcérka dovŕšila minulého roku tretie narodeniny, rozhodla sa ísť po materskej dovolenke do práce, aby aspoň troškou prispela peniažkami do rodinného rozpočtu.

Prácu si našla v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva avšak s podmienkou, že si dorobí kvalifikáciu špeciálna pedagogika – poradenstvo. To sa dalo študovať len ako 2,5 ročné kvalifikačné štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Keďže žije na východnom Slovensku , dosť sa toho obávala, ako to všetko časovo i finančne zvládne.

No vďaka ochotným a dobročinným priateľom pani Silvia prvý akademický rok zvládla. A práve vďaka jej priateľom z hnutia eRko,  v ktorom sa dlhodobo angažuje spolu so svojími deťmi, sa jej príbeh a prosba o pomoc dostali aj k n´ám. Povzbudení energiou tejto maminy deviatich detí, ktorá sa snaží aktívne pristupovať k svojej životnej situácii, sme sa rozhodli, že jej pomôžeme s financovaním druhého ročníka.

Takže nezabúdajte: „nedá sa“ neexistuje …